C/ Rumania, 12 - Alcalá de Henares, Madrid (+34) 916 709 014info@feiz.esL-V de 09:00 a 20:00

CENTRAL DE COMPRES

1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

“La diferència entre la nostra empresa i les altres està en les persones “.

En un entorn tan canviant, en el qual el món empresarial és cada dia més competitiu i els avenços tecnològics o la globalització contribueixen sovint a difuminar els valors. Les diferències culturals entre les persones, i per descomptat entre les empreses, resulten determinants no només per poder competir, sinó el que és més important per guanyar.

Valorem i respectem les persones. Mantenim vincles a llarg termini amb els nostres clients, empleats o socis de negocis. Tot això en un marc de desenvolupament de relacions empàtiques, transparents.

La nostra Cultura basada en l’equip, el coneixement i la innovació, així com els nostres principis motivats per la passió pel que fem, és l’energia que ens mou a tots els que integrem FEIZ.

2. FEIZSOFIA

“Creiem en el que fem i sabem amb qui ho fem “.

Comptem amb grans professionals, preparats i disposats a assumir amb encert els reptes i exigències dels nostres clients. Són l’eix fonamental del nostre projecte. Del seu grau d’implicació i motivació, depèn l’èxit i el nostre futur.

A més de la nostra Filosofia com institució, cada un dels components del nostre equip té uns valors que ens uneixen i identifiquen com a grup, la qual cosa ens ha permès construir una companyia de cultura pròpia, amb sòlids principis: El respecte, el compromís i el treball en equip són les nostres constants vitals.

A aquesta Cultura pròpia formada pels nostres principis i valors nosaltres l’anomenem, també de manera pròpia, FEIZSOFIA.

Respecte

Respecte als altres, tractant-los de la manera com volem ser tractats. Escoltant i valorant les diferències. Des de la diversitat, la comunicació oberta i transparent. Respecte als acords i als terminis, prenent les decisions i implicant tots als acords presos.

Compromís

Compromís amb el nostre equip, amb els clients, amb la societat i el medi ambient. Assumim i complim els nostres compromisos, prenent les decisions necessàries i actuant amb responsabilitat, lleialtat i disciplina.

Treball en equip

Treball en equip, fem un gran esforç per crear sinergies amb els nostres companys i clients. No treballem sols, el rendiment de l’equip sempre és superior a l’individual. l’esperit de cooperació facilita la comunicació en tots els sentits fent que el treball en equip no només sigui una realitat efectiva, sinó que enforteixi les estratègies, amb l’objectiu de millorar cada dia en tot el que fem, tant en equip com individualment.

3. MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

MISSIÓ: Crear diferents beneficis i solucions per l’estalvi dels costos de les nostres empreses clients, als quals volem aportar una relació àgil de llarga durada. Utilitzant com a base l’experiència i coneixements d’un equip apassionat pel que fa.

VISIÓ: El reconeixement dels nostres clients en la recerca de solucions innovadores, pro-actives i orientades a enfortir la seva empresa fent-la més competitiva.

VALORS:

Passió

Passió: És la força que mou a les persones que amb el seu fer quotidià aconsegueixen que FEIZ sigui una empresa molt desitjada per treballar. La passió es materialitza en aquest esforç extra que posem dia a dia, en cadascuna de les tasques que exercim, en l’entusiasme que regna en l’equip de treball davant el deure complert i en la cura que posem en cada detall per aconseguir superar les expectatives dels nostres clients.

Innovació

Innovació: Ens renovem constantment buscant sempre la superació, eficiència, i la creació de noves soluZiones per satisfer les necessitats dels nostres clients. Innovació no és només una paraula que forma part del nostre discurs, és el compromís d’anar sempre un pas endavant amb l’objectiu de sorprendre constantment als nostres clients.

Integritat

Integritat: Creiem en l’honestedat i la transparència en les accions i paraules, com pilars essencials per aconseguir la confiança dels nostres clients i l’èxit en la nostra vida laboral i personal. La integritat es posa de manifest en la coherència que existeix en els nostres actes, que donen suport la nostra missió, visió i valors. És la norma que regeix les relacions de FEIZ amb el seu entorn. La integritat és una decisió corporativa que determina la nostra conducta com a individus socialment responsable i sobre la qual s’estableix nostre comportament coherent enfront dels nostres clients, socis i col·laboradors

4. ¿ PER QUÈ FEIZ ?

Perquè ens esforcem al màxim, li dediquem el temps que vostè i la seva empresa necessiten

COMPROMÍS I DEDICACIÓ

Amb el ferm compromís de proporcionar la millor solució d’estalvi, li dediquem el temps que vostè i la seva empresa necessiten. Ens esforcem al màxim, entre altres motius perquè la nostra remuneració està orientada a resultats.

PROFESSIONALITAT

En FEIZ estem convençuts que la professionalitat no és ni un objectiu ni el resultat d’anys d’experiència professional. Només és la conseqüència d’un treball ben fet.

TRANSPARÈNCIA, RESPECTE, CONFIDENCIALITAT

Coneixem molt bé el valor i la importància de la confiança. Mantenim una comunicació constant, oberta i clara que permet el seguiment del client durant totes les etapes del projecte, respectant els terminis i tractant la informació amb absoluta confidencialitat.

5. MANUAL D’ÈTICA I CODI DE CONDUCTA

INTRODUCCIÓ

Serveixi aquest manual d’Ètica i Codi de Conducta per assegurar que tots els nostres empleats compleixen amb les normes de conducta en les seves relacions diàries amb Clients, Proveïdors, Competidors, autoritats i Comunitat en general, Comprometent-nos a mantenir un comportament social i professional apropiat basat tant en la integritat, el respecte i afecció al marc legal, com en els principis i valors de l’empresa.

MARC

Com a marc referencial, FEIZ solucions de compra ofereix aquesta guia oficial a tots els seus Col·laboradors de com han de comportar-se davant de qualsevol situació que es presenti en l’exercici del seu treball. A través dels nostres comitès d’ètica, programes de formació i canals de comunicació interna, assegurem la difusió i execució del codi. Periòdicament avaluem les seves disposicions i l’actualitzem quan és necessari per reflectir els canvis en lleis o normes socials.

PRECEPTES

Els membres de la nostra organització no poden utilitzar la seva autoritat o càrrec, ni actuant en nom de Feiz ni en representació dels nostres clients, per obtenir profit personal.

En tot moment seran fomentats els valors de professionalitat i integritat en les relacions comercials i el desenvolupament competitiu dels nostres col·laboradors i clients. Amb aquesta finalitat nostres empleats promouran l’hospitalitat en les relacions comercials dissuadint pràctiques poc idònies en la recerca contínua de competitivitat com ara, acceptació d’obsequis de negoci, fixació de contractes a llarg termini que restin capacitat de reacció, etc ..

Contínua optimització de recursos per tal de proporcionar el benefici màxim per a la nostra empresa i els nostres clients.

Comprensió, difusió i conformitat amb les normatives vigents en els territoris d’actuació així com de les obligacions contractuals, rebutjant i denunciant qualsevol pràctica empresarial que vagi en contra d’aquest

CONFLICTE D'INTERESSOS

Els nostres col.laboradors no poden sobreposar els seus interessos personals als de la organització. Hi ha la llibertat de realitzar qualsevol activitat fora de l’empresa, sempre que aquesta no afecti la capacitat i disponibilitat que aquest últim té amb FEIZ, atempti contra els nostres interessos o dels nostres clients. No farem negocis amb companyies o persones que puguin danyar la nostra bona reputació. Ens abstindrem de fer comerç amb clients i institucions en general que infringeixin la llei: L’honestedat no és negociable per a nosaltres.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ CONFIDENCIAL

Un dels temes de major importància en el nostre Codi Ètic és la protecció de la informació que es maneja en la nostra organització, tant la nostra com dels nostres clients i socis. Per això FEIZ ha establert regles específiques dins del codi relacionades amb aquest punt tan rellevant, que afecten als tipus d’informació inclosos en el següent decàleg:

1. Informació comptable i projeccions financeres.

2. Fusions, adquisicions, associacions i plans de negoci i expansió.

3. Finançament i transaccions amb valor.

4. Polítiques, pràctiques comercials i operatives.

5. Controvèrsies legals o administratives.

6. Canvis d’organització.

7. Investigació i desenvolupament de nous serveis o productes.

8. Informació personal sobre empleats.

9. Propietat intel·lectual com secrets comercials, patents i marques ….

10. Llistes de clients i proveïdors, estructures de costos i polítiques de preus.

POLÍTICA DE DISCIPLINA FORMATIVA

A través d’aquesta política l’empresa busca prevenir les faltes que puguin esdevenir en l’àmbit laboral i al mateix temps corregir les ja existents i crear mecanisme de seguiment que detectin i corregeixin les conductes inadequades.

Menu